Jakie są różnice między gładzią gipsową a masą szpachlową?

Podstawową różnicą pomiędzy obydwoma materiałami nie jest skład, gdyż może on być zbliżony, ale zastosowanie. Gładź gipsowa jest elementem wybitnie dekoracyjnym, podczas gdy masa szpachlowa jest materiałem wyrównawczym.

Masy szpachlowe

Masy szpachlowe są sprzedawane jako masy gotowe do użytku albo suche mieszanki do rozprowadzenia z wodą. Ze względu na skład wyróżnia się szpachlówki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne oraz polimerowe. Cechą charakterystyczną mas szpachlowych jest możliwość zastosowania grubej warstwy roboczej podczas jednego cyklu pracy (nawet do 8 mm). Dzięki temu można tuszować nimi duże nierówności.

Zastosowanie

Masy szpachlowe mają bardzo dużą przyczepność do podłoża, z tego względu nadają się doskonale do przykrywania wszelkiego rodzaju nierówności. Od niewielkich szczelin, rys, czy wyrównywania porowatej struktury, do korygowania dużych płaszczyzn i zaklejania głębokich dziur. Używane są do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, wyprowadzania profili, do osadzania narożników, do przygotowywania ścian pod malowanie, tapetowanie albo położenie gładzi gipsowej czy tynków strukturalnych. Masy szpachlowe są materiałem podkładowym, korygującym i wyrównawczym.

Gładzie gipsowe

Gładź gipsowa może być ostatecznym wykończeniem ściany albo sufitu, chociaż najczęściej się ją po wyschnięciu maluje. Jednak nawet mimo tego jest uważana za element dekoracyjny, który ma pokryć wszelkie szorstkości ścian i uczynić je gładkimi. Gładź najczęściej stosuje się wewnątrz budynków na tynki cementowe lub cementowo-wapienne (kładzione maszynowo, mokre tynki gipsowe nie wymagają wygładzania), właśnie w celu zniwelowania ich szorstkości. Musi być kładziona w dwóch warstwach, przy czym jedna warstwa nie może przekraczać 1 mm grubości. Jest to również jeden z czynników odróżniających gładź od szpachlówki, którą można jednorazowo nakładać znacznie grubiej.

Praca z masą szpachlową i gładzią gipsową

Nie można nakładać żadnej z tych mas z marszu, czyli bez przygotowania podłoża. Zaczynamy od odpylania miejsca przyszłego nakładania i najczęściej wykonuje się taką czynność zwykłą zmiotką. Przy szpachlowaniu ważne jest dokładne odpylenie wnętrz szczelin i dziur, w przeciwnym wypadku szpachlówka po jakimś czasie najzwyczajniej z nich wypadnie. Następnie gruntujemy ściany, a dopiero po zalecanym przez producenta przeschnięciu, możemy przystąpić do nakładania masy. Jeżeli szpachlówki używamy bezpośrednio pod farbę lub tapetę, należy ją po przeschnięciu zeszlifować na gładko, jeżeli pod gładź gipsową, jedynie z grubsza. Gładź gipsową po przeschnięciu i stwardnieniu szlifujemy na gładko zawsze. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.acrylputz.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/masa-szpachlowa-a-gladz-gipsowa-podstawowe-roznice-w-zastosowaniu